Stop przemocy!

styczeń 2013

Portal 'Stop Przemocy'

2013-01-03 |

frazy kluczowe:

Portal „Stop przemocy – Szukaj Pomocy” ma pomóc w szybkim i skutecznym znalezieniu informacji i otrzymaniu pomocy osobom doznającym przemocy zarówno w domu, jak i poza nim. Jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, tutaj znajdziesz niezbędne informacje, które pozwolą na postawienie pierwszych kroków do wyjścia z niej. Jeśli jesteś pracownikiem lub współtworzysz organizację zajmującym się wsparciem takim osobom, tutaj zajdziesz swojego potencjalnego współpartnera do projektu, popatrzysz jak to robią inni, nawiążesz współpracę....