Stop przemocy!

informatyzacja

Sprawozdawczość finansowa

2013-07-13 | Janusz Żak

frazy kluczowe: bankowość, biznes, informatyzacja, pieniądz, przedsiębiorstwa, ubezpieczenia

(...) Informatyzacja polskiego sektora bankowego to proces skomplikowany oraz złożony ciągnący się od początku ustrojowej przemiany w Polsce. W jego ramach tworzone jest wyspecjalizowane oprogramowanie bankowe wspierające procesy zarządzania w takich obszarach biznesowych jak: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe w polityce udzielania pożyczek, zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku, ryzyko operacyjne w przedsiębiorstwie finansowym, ryzyko płynności aktywów bankowych, ryzyko finansowe w działaniach (...)