Stop przemocy!

Jak można zidentyfikować pojazd?

2015-04-16 | Michał Bogucki

frazy kluczowe: auto, moto, motoryzacja

Najczęściej dla identyfikacji pojazdu oraz jego silnika wykorzystuje się posiadane dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny oraz książka serwisowa silnika. W celu identyfikacji samego silnika odczytuje się napisy z tabliczki znamionowej, która umieszczona jest na korpusie silnika.

Przy sprawdzaniu pochodzenia i legalności danego samochodu najczęściej wykorzystuje się numer identyfikacyjny VIN.
Skrót VIN oznacza Vehicle Identification Number. Jest to zestaw znaków, które są nadawane pojazdowi przez producenta w celu jego identyfikacji. Systemy numerów identyfikacyjnych pojazdów samochodowych są jednolite dla całego świata, dzięki normom prawnym. Regulują one szczegółową budowę i treść numeru VIN.

Identyfikacja pojazdów za pomocą numeru VIN pozwala określić, jaki to pojazd oraz czy jest on legalny. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy z identyfikacją pojazdu, to warto zasięgnąć porad specjalistów (http://www.dekra.pl/Article/20/Uslugi%20eksperckie/Ekspertyzy%20rzeczoznawcze).

Numer VIN tworzy 17 znaków. Ustawienie poszczególnych liter i liczb ma ogromne znaczenie identyfikacyjne. Dzięki pierwszym 11 liczbom możliwe jest rozpoznanie modelu samochodu, ostatnie 6 liczb stanowi oznaczenie numeru seryjnego pojazdu. VIN odczytuje się od lewej do prawej strony.

Trzy pierwsze znaki w kodzie VIN są oznaczeniem producenta. Kolejne sześć znaków to kod pojazdu, zaś pozostałe 8 znaków identyfikuje sam pojazd.
Kod producenta, czyli trzy pierwsze znaki numeru VIN, są nadawane producentowi przez normę ISO. Pozostałe człony kodu są oznaczane przez producenta we własnym zakresie. Poszczególne numeru mogą również oznaczać modernizację modelu oraz dokonane w nim zmiany.
We wszelkich dokumentach numer VIN powinien być podawany jednym ciągiem w jednej linijce. Nie powinno się rozbijać numeru myślnikami czy przerwami w zapisie.