Stop przemocy!

przedsiębiorstwa

Sprawozdawczość finansowa

2013-07-13 | Janusz Żak

frazy kluczowe: bankowość, biznes, informatyzacja, pieniądz, przedsiębiorstwa, ubezpieczenia

(...) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz legalizowaniu ich w systemie bankowym to jeden z najważniejszych elementów świadczących o równowadze całego sektora bankowego w naszym kraju. Innym istotnym modułem oprogramowania bankowego jest sprawozdawczość bankowa i jej informatyczna obsługa. Płynne działanie urzędów miejskich oraz państwowych wymaga niezawodnego i szybkiego funkcjonowania systemów komputerowych przeznaczonych do prowadzenia spisu spraw mieszkańców. Bezawaryjnie działająca (...)